f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เปิดใช้ "สัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะ" บริเวณทางม้าลาย (Smart Crosswalk) บนทางหลวงหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวนิช)

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย และแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จะเปิดใช้ "สัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะ" บริเวณทางม้าลาย (Smart Crosswalk) บนทางหลวงหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวนิช) ตอน ควนหิน - สงขลา ที่ กม.20+200 (หน้าธนาคารกรุงเทพ) ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องติดตั้งระบบสัญญาณ "สัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะ" บริเวณทางม้าลาย เพื่อยกระดับความปลอดภัยของคนเดินข้ามถนนในบริเวณทางม้าลายของกรมทางหลวง ช่วยลดปัญหาการฝ่าฝืนไม่หยุดรถให้คนข้ามบริเวณทางม้าลาย และช่วยลดความล่าช้าในการเดินทางทั้งในส่วนของคนข้ามและยวดยานต่าง ๆ โดยระบบสัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะบริเวณทางม้าลายดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก ๆ อยู่ 3 ส่วน ได้แก่ 1. กล้อง CCTV ตรวจจับปริมาณคนข้ามถนนและความเร็วของรถยนต์ 2. ระบบ AI ประมวลผลคนข้ามถนนกับการจราจรบนถนน 3. ระบบไฟสัญญาณจราจรควบคุมการจราจรและควบคุมการข้ามถนนของผู้ใช้ และมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ - เมื่อมีคนต้องการข้ามถนนมายืนรอข้ามทางม้าลายหากผู้ข้ามยังไม่ได้กดปุ่มระบบจะส่งเสียงเตือนให้กดปุ่ม เพื่อข้ามและให้รอสัญญาณเพื่อข้ามถนน - ระบบจะทำการคำนวณจากเครื่องมือตรวจจับยานพาหนะบนผิวจราจรเพื่อหาจังหวะที่เหมาะสมในการหยุดรถให้คนข้ามได้อย่างปลอดภัย - เมื่อสัญญาณไฟบนถนนเปลี่ยนเป็นสีแดงระบบจะให้สัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามพร้อมส่งเสียงเตือนให้ผู้ข้ามระมัดระวังในการข้าม - ในระหว่างการข้ามหากผู้ข้ามใช้เวลาเดินข้ามมากกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบ "สัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะ" จะเพิ่มระยะเวลาให้โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีไฟคนข้ามกะพริบเตือนให้ทราบว่าระยะเวลาในการข้ามใกล้หมด - เมื่อระบบตรวจสอบบริเวณทางข้ามว่าไม่มีผู้ข้ามระบบจะเริ่มให้สัญญาณการเดินรถได้ตามปกติ ทั้งนี้ กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการติดตาม และประเมินผลโครงการนำร่องดังกล่าว เพื่อมาดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และขยายผลไปในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป
title
กรมทางหลวง เพิ่มเส้นทางให้ใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. เพิ่มเติม จำนวน 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 32.60 กม. เริ่ม 1 กรกฎาคม 2566 นี้

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงพร้อมอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ให้กับประชาชนในการเดินทางตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เรื่องการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 โดยเพิ่มเส้นทางให้สามารถใช้ความเร็วจำกัดไม่เกิน 120 กม./ชม. และไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. ในช่องขวาสุด จำนวน 2 เส้นทาง ทั้งขาเข้าและขาออก รวมระยะทาง 32.60 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายในระยะที่ 4 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ทางหลวงหมายเลข 1 (ตอน หนองแค – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค) ระหว่าง กม.79+000 ถึง กม.101+600 ขาเข้าและขาออก ระยะทาง 22.60 กิโลเมตร ในจังหวัดสระบุรี - ทางหลวงหมายเลข 347 (ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย) ระหว่าง กม.1+000 ถึง กม.11+000 ขาเข้าและขาออก ระยะทาง 10 กิโลเมตร ในจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้อัตราความเร็วใหม่ในช่วงสายทางดังกล่าว โดยการปรับปรุงกายภาพและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย ได้แก่ การเสริมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายข้างทางด้วยกำแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเนื่องจากการเสียหลักข้ามเกาะกลาง การติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ รวมถึงป้ายจราจรและป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารการใช้ความเร็วที่เหมาะสมในช่วงถนนและช่องจราจร พร้อมการติดตั้งแถบเตือน Rumble Strip บอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเขตควบคุมความเร็วพร้อมนี้ อธิบดีกรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนศึกษาข้อมูลเส้นทางและขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน และหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง