f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ที่ กม.1272+869 (แยกบ้านควนเนียง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ 19/03/2562 19/03/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ชำรุด 11/03/2562 11/03/2562 สข.1/ข1/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุนฯ 21/02/2562 21/02/2562 สข1/ข3/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (ยางและเศษเหล็ก) งานเงินทุนฯ 21/02/2562 21/02/2562 สข1/ข2/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,106 ต้น 01/02/2562 01/02/2562 eb-สข1/36/2562 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุน) 04/12/2561 04/12/2561 สข1/ข1/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำากรเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 19,221.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 04/12/2561 04/12/2561 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401,1402 ตอน พรุพ้อ–เนินพิชัย-คลองหวะ ระหว่าง กม.1249+100 – กม.1249+910 RT. ปริมาณงาน 10,455.00 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 04/12/2561 04/12/2561 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ