f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 14/05/2562 07/05/2562 311/-/62/149 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 จ้างเหมาบริการ (จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2562 14/05/2562 311/-/62/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 ขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 13/05/2562 13/05/2562 311/-/62/ช.01 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 13/05/2562 311/60/62/148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 13/05/2562 311/70/62/147 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2562 10/05/2562 311/-/62/145 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2562 07/05/2562 311/60/62/143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 407,408,4309,4310 ปริมาณงานทั้งสิ้น 1,039.00 ตร.ม. 03/05/2562 03/05/2562 311/-/62/142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 02/05/2562 02/05/2562 311/40/62/141 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาจง 02/05/2562 02/05/2562 311/60/62/139 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2562 02/05/2562 311/45/62/138 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2562 01/05/2562 311/40/62/137 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2562 01/05/2562 311/60/62/135 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 30/04/2562 311/45/62/134 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 30/04/2562 311/45/62/133 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 120 รายการ