f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง 01/12/2563 311/45/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 วัสดุก่อสร้าง 30/11/2563 311/60/64/24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 วัสดุก่อสร้าง 30/11/2563 311/60/64/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 วัสดุก่อสร้าง 27/11/2563 311/60/64/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 26/11/2563 311/35/64/05 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 งานจ้างเหมาปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ ที่ กม.88+100 (แยกรับแพรก) 26/11/2563 311/-/64/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 วัสดุก่อสร้าง 25/11/2563 311/60/64/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2563 311/45/64/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2563 311/60/64/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 วัสดุก่อสร้าง 23/11/2563 311/60/64/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 วัสดุสำนักงาน 18/11/2563 311/40/64/14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.13+802 - กม.15+097 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 78 ต้น) จำนวน 2 รายการ 01/12/2563 eb-สข1/24/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ตอน 2 ระหว่าง กม.15+495 - กม.17+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 88 ต้น) จำนวน 2 รายการ 01/12/2563 eb-สข1/23/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ – ทุ่งหวัง ตอน 1 ระหว่าง กม.165+583 - กม.166+683 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 114 ต้น) จำนวน 2 รายการ 30/11/2563 eb-สข1/21/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร(งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 4083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าระโนด ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+350 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 67 ต้น) จำนวน 3 รายการ 30/11/2563 eb-สข1/18/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 589 รายการ