f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเชื้อเพลิง 26/05/2563 311/60/63/131 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2563 311/35/63/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 ซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 311/10/63/127 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 งานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตอาคารบ้านพักเรือนแถว สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/05/2563 eb-สข1/43/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2563 311/40/63/122 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 วัสดุเชื้อเพลิง 07/05/2563 311/35/63/121 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 311/30/63/108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 วัสดุไฟฟ้า 05/05/2563 311/45/63/119 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 งานจ้างเหมาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ที่ กม.165+583 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 29/04/2563 311/-/63/116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 311/40/63/117 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 วัสดุเกษตร 29/04/2563 311/70/63/118 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.1252+645 - กม.1253+220 ปริมาณงาน 1.140 กิโลเมตร จำนวน 21 รายการ 19/05/2563 eb-สข1/42/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 วัสดุก่อสร้าง 28/04/2563 311/60/63/115 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 วัสดุสำนักงาน 27/04/2563 311/40/63/114 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 311/60/63/113 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 421 รายการ