f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/12/2561 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
2 17/12/2561 ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2562
3 06/12/2561 เปิดใช้งานสะพานงานสะพานตัวสูงที่สุดข้ามห้าแยกน้ำกระจาย ซึ่งเป็นสะพานที่ใช้ข้ามจากฝั่งจะนะไปยังเกาะยอ
4 21/11/2561 เปิดใช้งานสะพานU-Turn หน้าขนส่งสงขลา
5 21/11/2561 ปิดสะพานU-Turn ตัวที่2 หน้าMitsubishi ลพบุรีราเมศวร์
6 16/11/2561 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (The 4 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY)