f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กค.63-กย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 21/10/2563 ไตรมาส4/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน เมย.-มิย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 13/07/2563 ไตรมาส3/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 1 03/01/2563 ไตรมาส1/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กค.62-กย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 11/10/2562 ไตรมาส4/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.62 19/07/2562 ไตรมาส3/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กพ.62-มีค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รายไตรมาส) 18/06/2562 ไตรมาส2/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ