f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 4 ระหว่าง กม.2+550 - กม.24+315 ปริมาณงาน 1 แห่ง (136.00 ตร.ม.) จำนวน 2 รายการ 16/11/2563 eb-สข1/19/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0100 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+530 – กม.1+491 และ ระหว่าง กม.2+375 - กม.2+850 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 35 รายการ 16/11/2563 eb-สข1/30/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4208 ตอนควบคุม 0100 ทางเข้าสถานีรถไฟบางกล่ำ ระหว่าง กม.0+166 - กม.5+661 RT. ปริมาณ 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 158 ต้น) จำนวน 2 รายการ 13/11/2563 eb-สข1/29/2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ตอน 1 ระหว่าง กม.1253+936 - กม.1255+967 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,596.00 ม.) จำนวน 1 รายการ 11/11/2563 eb-สข1/22/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม ระหว่าง 4+912 - กม.6+462 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 03/11/2563 eb-สข1/14/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+960 - กม.14+575 LT. ปริมาณงาน 32,828.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 30/10/2563 eb-สข1/12/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.0+951 - กม.2+550 RT. ปริมาณงาน 17,590.00 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 30/10/2563 eb-สข1/13/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 3 ระหว่าง กม.135+200 – กม.138+715 RT. ปริมาณงาน 35,836.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 09/10/2563 eb-สข1/7/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.127+130 – กม.128+525 ปริมาณงาน 30,417.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 09/10/2563 eb-สข1/6/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควนหิน – สงขลา ระหว่าง กม.22+350 – กม.23+775 ปริมาณงาน 30,311.000 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 09/10/2563 eb-สข1/5/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔ ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.16+275 – กม.17+380 RT. และ ระหว่าง กม.17+060 – กม.17+380 RT. (ทางคู่ขนาน) ปริมาณงาน 18,245.00 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 09/10/2563 eb-สข1/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองหวะ – ควนหิน ระหว่าง กม.10+710 – กม.12+260 ปริมาณงาน 33,273.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 09/10/2563 eb-สข1/10/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 1 ระหว่าง กม.149+000 – กม.151+725 RT. ปริมาณงาน 28,682.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 07/10/2563 eb-สข1/8/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ – พังลา ตอน 1 ระหว่าง กม.1271+325 – กม.1273+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 27 รายการ 07/10/2563 eb-สข1/3/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.156+850 – กม.158+160 RT. ปริมาณงาน 18,035.00 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 07/10/2563 eb-สข1/9/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 45 รายการ