f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ – พังลา ระหว่าง กม.1258+642 – กม.1259+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ 21/05/2563 eb-สข1/41/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.1252+645 - กม.1253+220 ปริมาณงาน 1.140 กิโลเมตร จำนวน 21 รายการ 27/04/2563 eb-สข1/35/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.154+360 - กม.155+093 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 27/04/2563 eb-สข1/38/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ – พังลา ระหว่าง กม.1258+642 – กม.1259+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ 27/04/2563 eb-สข1/33/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ – เนินพิชัย ตอน 3 ที่ กม.1222+395 , ที่ กม.1226+560 และที่ กม.1230+359 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 3 รายการ 27/03/2563 eb-สข1/13/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุนฯ 18/03/2563 สข1/ข2/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรเพิ่มเติม ทางหลวงหมายเลข 43 ปริมาณงานทั้งสิ้น 269.00 ตารางเมตร 22/07/2562 311/-/62/222 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุนฯ 14/03/2562 สข1/ข3/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ