f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 311/45/62/301 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่สร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 311/60/62/300 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 407 ปริมาณงาน 7 ต้น 17/09/2562 17/09/2562 311/-/62/296 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 จ้างเหมาทาสีขอบคันหิน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ 09/09/2562 09/09/2562 311/-/62/277 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 จ้างเหมาซ่อมไฟ High mast บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเนินพิชัย-คลองหวะ 06/09/2562 06/09/2562 311/-/62/276 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง พื้นที่ควบคุมหมวดทางหลวงหาดใหญ่ ปริมาณทั้งสิ้น 202,248.00 ตร.ม. 29/08/2562 29/08/2562 311/-/62/264 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมแซมป้อมยามแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 22/08/2562 22/08/2562 311/-/62/256 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 จ้างเหมาปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนสทิงพระ-เกาะยอ ระหว่างกม.138+688-กม.139+106RT. เป็นตอนๆ 22/08/2562 22/08/2562 311/-/62/254 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคลังน้ำมันแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 16/08/2562 16/08/2562 311/-/62/249 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 จ้างเหมาขูดไสผิวทางเดิมและปะซ่อมผิวแอสฟัลต์ พื้นที่ควบคุมหมวดทางหลวงหาดใหญ่ ปริมาณงาน 65.00 ตัน 15/08/2562 15/08/2562 311/-/62/248 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมแซมรั้วและประตูแขวงฯ 15/08/2562 15/08/2562 311/-/62/247 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม0100 ตอนหาดใหญ่-นาหม่อม ระหว่างกม.0+680-กม.1+700 เป็นแห่งๆ 07/08/2562 07/08/2562 311/-/62/238 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 407 ระหว่าง กม.20+350-กม.21+000 ปริมาณงาน 15 ต้น 31/07/2562 31/07/2562 311/-/62/228 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง – สงขลา ที่ กม.0+919 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ 02/07/2562 02/07/2562 สข1/34/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ตอนคลองวง-ท่าท้อน ระหว่างกม.2+750-24+315 25/06/2562 25/06/2562 311/-/62/187 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 29 รายการ