f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 12/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ ตอน 4 ระหว่าง กม.86+800-กม.88+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 36 ต้น) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 12/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 4083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าระโนด ระหว่าง กม.0+000-กม.2+350 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 67 ต้น ) จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.13+802 - กม.15+097 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 78 ต้น) จำนวน ๒ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมา ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ – ทุ่งหวัง ตอน 5 ระหว่าง กม.169+200 - กม.169+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 20 ต้น) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+766 - กม.2+116 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 42 ต้น) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมา ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ – ทุ่งหวัง ตอน 2 ระหว่าง กม.176+155 - กม.177+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 36 ต้น) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ – ทุ่งหวัง ตอน 2 ระหว่าง กม.176+155 - กม.177+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 36 ต้น) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ตอน 2 ระหว่าง กม.15+495 - กม.17+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 88 ต้น) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4208 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟบางกล่ำ ระหว่าง กม.0+166 - กม.5+661 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 158 ต้น) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 10/11/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0100 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+530 - กม.1+491 และ ระหว่าง กม.2+375 - กม.2+850 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 35 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 94 รายการ