f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/11/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานปรับปรุงราวสะพานกลับรถป้องกันอุบัติเหตุผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตกสะพานกลับรถเกือกม้า ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง กม.1+560 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 20/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ระหว่าง กม.1259+634 -กม.1262+663 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 20/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4208 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟบางกล่ำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+700 ปริมาณงาน 42,605 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ-เกาะยอ ระหว่าง กม.130+045 - กม.131+685 ปริมาณงาน 33,397.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา ระหว่าง กม.7+679 - กม.9+970 ปริมาณงาน 46,500 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองหวะ-ควนหิน ระหว่าง กม.15+000 - กม.16+770 ปริมาณงาน 39,640 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ ระหว่าง กม.81+040 - กม.84+700 RT. ปริมาณงาน 35,008.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.81+050 - กม.84+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 90 ต้น) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 19/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ตอน 2 ระหว่าง กม.93+965 - กม.98+900 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 112 ต้น) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ตอน 3 ระหว่าง กม.102+145 - กม.111+105 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 103 ต้น) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 148 รายการ