f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 10/08/2563 11,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10/08/2563 403,689.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/08/2563 11,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10/08/2563 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 04/08/2563 68,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 30/07/2563 97,645.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุไฟฟ้า 21/07/2563 205,435.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเกษตร 21/07/2563 9,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างงานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 408 21/07/2563 239,424.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางานปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง-ท่าท้อน ระหว่างกม.21+990-กม.22+200LT. 20/07/2563 480,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 20/07/2563 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางาน Clearing ขนาดเบา ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ ระหว่างกม.71+000-88+000 เป็นตอนๆ 16/07/2563 306,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ 15/07/2563 6,697.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 15/07/2563 32,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุไฟฟ้า 15/07/2563 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 503 รายการ