f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 01/12/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 30/11/2563 31,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 30/11/2563 116,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 27/11/2563 7,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 26/11/2563 31,559.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ ที่ กม.88+100 (แยกรับแพรก) 26/11/2563 473,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 25/11/2563 14,454.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2563 198,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2563 6,908.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 23/11/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลช 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ตอน 4 ระหว่าง กม.86+800 - กม.88+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 36 ต้น) จำนวน 2 รายการ 18/11/2563 1,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ – ทุ่งหวัง ตอน 2 ระหว่าง กม.176+155 - กม.177+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 36 ต้น) จำนวน 2 รายการ 18/11/2563 1,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+766 - กม.2+116 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 42 ต้น) จำนวน 2 รายการ 18/11/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุสำนักงาน 18/11/2563 7,639.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ตอน 5 ระหว่าง กม.169+200 - กม.169+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 20 ต้น) จำนวน 2 รายการ 18/11/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 637 รายการ