f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 04/12/2566 270,699.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร 30/11/2566 34,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/11/2566 44,195.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/11/2566 123,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 24/11/2566 16,422.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 27/11/2566 95,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/11/2566 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 22/11/2566 37,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 :ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 22/11/2566 37,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/11/2566 275,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/11/2566 33,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/11/2566 15,559.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/11/2566 26,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร 17/11/2566 5,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อใช้ซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 408 15/11/2566 28,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,470 รายการ