f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างซ่อมชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 07/05/2562 9,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ (จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2562 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 13/05/2562 120,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 15,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2562 9,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 407,408,4309,4310 ปริมาณงานทั้งสิ้น 1,039.00 ตร.ม. 03/05/2562 414,561.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 02/05/2562 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาจง 02/05/2562 69,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2562 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2562 8,592.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2562 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 5,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 47,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 123 รายการ