f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2563 7,027.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 02/06/2563 99,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง 26/05/2563 115,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2563 15,884.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตอาคารบ้านพักเรือนแถว สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/05/2563 1,389,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ระหว่าง กม.154+360 - กม.155+093 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 01/06/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2563 39,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง 07/05/2563 166,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง 07/05/2563 166,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 17,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุไฟฟ้า 05/05/2563 83,428.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ที่ กม.165+583 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 29/04/2563 175,661.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 491 รายการ