f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 25/06/2563 11,682.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 6,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุอื่นๆ 18/06/2563 31,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 16/06/2563 59,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 16/06/2563 59,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ระหว่าง กม.1229+000 - กม.1249+359 และทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าชะมวง-ควนลัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+224 ปริมาณงาน 360,979.00 ตร.ม. 15/06/2563 187,709.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 7,784.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ 12/06/2563 6,546.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 10/06/2563 99,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2563 49,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2563 192,888.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุอื่นๆ 08/06/2563 6,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2563 7,027.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 02/06/2563 99,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 488 รายการ