f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ – พังลา ระหว่าง กม.1258+642 – กม.1259+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ 21/05/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 28/04/2563 79,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุสำนักงาน 27/04/2563 12,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 31,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2563 237,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2563 12,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บฉ-862 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2563 29,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 15/04/2563 77,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างซ่อมเสาป้ายจราจรและเสาสัญญาณไฟกระพริบ 14/04/2563 32,863.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ตอน 1 ระหว่าง กม.1256+664 - กม.1256+876 ปริมาณงาน 1 แห่ง (244.00 เมตร) จำนวน 1 รายการ 06/04/2563 497,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ-พังลา ระหว่าง กม.1258+642 – กม.1270+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (57.00 ตร.ม.) จำนวน 2 รายการ 13/04/2563 400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 29/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเกษตร 13/04/2563 24,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563 12,015.03 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 488 รายการ