f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
451 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมารื้อถอนเสาตอม่อสะพานลอยคนเดินข้าม 14/01/2562 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
452 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2562 9,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
453 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2562 18,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
454 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2562 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
455 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/01/2562 91,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
456 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2561 10,824.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
457 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 28,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
458 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 11,264.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
459 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 30,305.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
460 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
461 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 59,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
462 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 25,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
463 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 9,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
464 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาจะง 21/12/2561 9,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
465 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 18,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 451 ถึง 465 จาก 488 รายการ