f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
436 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมางานปะซ่อมผิวทาง ตอน ท่าชะมวง-ควนลัง 31/01/2562 321,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
437 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2562 80,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
438 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซ่ื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 20,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
439 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
440 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 75,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
441 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,106 ต้น 15/03/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
442 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2562 24,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
443 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2562 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
444 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2562 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
445 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2562 102,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
446 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 62,558.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
447 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 19,558.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
448 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 7,708.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
449 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2562 234,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
450 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2562 86,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 436 ถึง 450 จาก 488 รายการ