f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด แบตเตอรี่ สข1/ข3/ง/2567 21/05/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด ยาง,เศษเหล็ก,และวัสดุอื่นๆ สข1/ข2/ง/2567 21/05/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุ สข1/ข1/ง/2567 22/04/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุด สข1/ข1/ง/2567 22/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขายทอดตลาด ที่ สข1/ข3/2566 12/06/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด ยาง,เศษเหล็ก และวัสดุอื่นๆ 05/04/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 04/04/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวง 14/02/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ประกาศผลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 18/04/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ 18/04/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ชำรุด 10/03/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ประกาศผลขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (ยาง,เศษเหล็กและวัสดุอื่นๆ) สข/1/ข2/2565 27/12/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน ฯ 27/12/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ประกาศผลขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุน จำนวน 20 รายการ 21/12/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ประผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุน จำนวน 20 รายการ 21/12/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ