f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
หากพบเห็นมีการลักลอบขโมยสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าโปรดแจ้ง
ลงวันที่ 20/07/2566
ประกาศ หากพบเห็นมีการลักลอบขโมยสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า
(โดยเฉพาะบริเวณสะพานติณสูลานนท์)
ขอให้แจ้งแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ที่หมายเลข 074 311091

'