f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ร่วมโครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ
ลงวันที่ 15/05/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" รุ่นที่ 2 ปี 2561 โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ


'