f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 14/02/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน คลองวง – ท่าท้อน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๐+๑๐๓ – กม.๑๑+๘๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓,๑๔๐.00 เมตร) จำนวน ๑ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 28/06/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง – สงขลา ที่ กม.0+919 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 24/04/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา ที่ กม.0+579 และ ที่ กม.0+919 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 15 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 18/03/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๔๐๓ ตอน คลองหวะ – พังลา ที่ กม.๑๒๗๒+๘๖๙ (แยกบ้านควนเนียง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 08/03/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ที่ กม.1272+869 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 08/01/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,106 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 23/11/2561 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมาย4 ตอนควบคุม 1401,1402 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย-คลองหวะ ระหว่าง กม.1249+900 - กม.1249+910 RT. ปริมาณงาน 10,455.00 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 23/11/2561 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง-ท่าท้อน ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 19,221.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 58 จาก 58 รายการ