f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 26/02/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.151+710 – กม.153+061 ปริมาณงาน 28,740 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 26/02/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 1 ที่ กม.132+311 (แยกบ่อแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,390.00 ตร.ม.) จำนวน 20 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 26/02/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.151+710 – กม.153+061 ปริมาณงาน 28,740 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 25/02/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.4+269 - กม.5+420 ปริมาณงาน 13,627.00 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 25/02/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ระหว่าง กม.11+940 – กม.15+175 ปริมาณงาน 39,575.00 ตร.ม. จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 25/02/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ-เนินพิชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.1233+900 - กม.1235+400 LT.ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 25/02/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.1247+200 - กม.1249+100 ปริมาณงาน 3.145 กิโลเมตร (ต่องสองช่องจราจร) จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 25/02/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.4+269 - กม.5+420 ปริมาณงาน 13,627.00 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 17/02/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 17/02/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 58 รายการ