f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 05/03/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 3 ที่ กม.157+200 (แยกท่าเสา) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 05/03/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าระโนด ตอน 2 ระหว่าง กม.2+385 - กม.2+665 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 18 ต้น) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 05/03/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.154+360 - กม.155+093 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 05/03/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ –เนินพิชัย ตอน 2 ที่ กม.1240+483 (แยกบางกล่ำ) และที่ กม.1244+664 (แยกคลองนกกระทุง) ปริมาณงาน 2 แห่ง(8 ต้น) จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 04/03/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ตอน 5 ระหว่าง กม.1257+840 - กม.1258+642, ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0100 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 03/03/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ระหว่าง กม.5+615 – กม.8+130 LT. ปริมาณงาน 30,183.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 03/03/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ระหว่าง กม.5+615 – กม.8+130 LT. ปริมาณงาน 30,183.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
38 27/02/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ระหว่าง กม.11+940 – กม.15+175 ปริมาณงาน 39,575.00 ตร.ม. จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 26/02/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 407 ตอน ควนหิน-สงขลา ระหว่าง กม.23+970 - กม.24+725 ปริมาณงาน1 แห่ง จำนวน 20 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 26/02/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ระหว่าง กม.5+615 – กม.8+130 LT. ปริมาณงาน 30,183.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 58 รายการ