f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2563 311/60/63/87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 12/03/2563 311/45/63/86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
108 วัสดุก่อสร้าง 11/03/2563 311/60/63/83 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
109 วัสดุอื่นๆ 11/03/2563 311/85/63/82 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
110 วัสดุก่อสร้าง 09/03/2563 311/60/63/81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
111 วัสดุอื่นๆ 09/03/2563 311/45/63/80 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
112 วัสดุไฟฟ้า 09/03/2563 311/45/63/79 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
113 วัสดุไฟฟ้า 05/03/2563 311/45/63/78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
114 วัสดุไฟฟ้า 05/03/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
115 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 20/03/2563 สข1/3/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
116 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวง ที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 20/03/2563 สข1/4/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
117 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ตอน 3 ระหว่าง กม.10+103 - กม.11+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,140.00 เมตร) จำนวน 1 รายการ 20/03/2563 สข1/13/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
118 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (ยาง, เศษเหล็ก และถังเปล่าน้ำมันหล่อลื่น) งานเงินทุนฯ 18/03/2563 สข1/ข1/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
119 วัสดุเชื้อเพลิง 19/02/2563 311/35/63/73 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
120 วัสดุเชื้อเพลิง 17/02/2563 311/35/63/71 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 451 รายการ