f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุด 30/04/2563 สข1/ข2/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
77 การจ้างงาน 01/04/2563 311/-/63/14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
78 วัสดุยานพาหนะ 01/04/2563 311/30/63/93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
79 วัสดุเชื้อเพลิง 31/03/2563 311/35/63/99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
80 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 30/04/2563 สข1/1/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
81 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ – เนินพิชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.1247+200 – กม.1249+100 ปริมาณงาน 3.145 กิโลเมตร (ต่อสองช่องจราจร) จำนวน 8 รายการ 17/04/2563 eb-สข1/22/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
82 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ – เนินพิชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.1233+900 – กม.1235+400 LT. ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร จำนวน 9 รายการ 17/04/2563 eb-สข1/21/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
83 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0100 ตอน หาดใหญ่ – นาหม่อม ระหว่าง กม.6+300 – กม.7+206 RT. ปริมาณงาน 10,705.00 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ 16/04/2563 eb-สข1/20/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
84 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.5+615 - กม.8+130 LT. ปริมาณงาน 30,183.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 04/04/2563 สข1/19/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
85 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ – เนินพิชัย ตอน 3 ที่ กม.1222+395 , ที่ กม.1226+560 และที่ กม.1230+359 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 3 รายการ 08/04/2563 สข1/18/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
86 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย – คลองหวะ ตอน 4 ระหว่าง กม.1253+440 – กม.1258+642 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,514.00 ตร.ม.) จำนวน 2 รายการ 08/04/2563 สข1/15/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
87 งานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401,1402 ตอน พรุพ้อ –เนินพิชัย –คลองหวะ ระหว่าง กม.1226+680 – กม.1249+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง(233.00 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ 08/04/2563 สข1/17/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
88 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 4 ระหว่าง กม.140+640 – กม.151+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 127 ต้น) จำนวน 2 รายการ 08/04/2563 สข1/16/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
89 วัสดุก่อสร้าง 27/03/2563 311/60/63/98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
90 วัสดุก่อสร้าง 25/03/2563 311/60/63/97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 451 รายการ