f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 – 6) หมวดทางหลวงหาดใหญ่ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 หลัง 17/04/2563 สข1/23/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
62 วัสดุเชื้อเพลิง 08/04/2563 311/35/63/104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
63 วัสดุก่อสร้าง 08/04/2563 311/60/63/103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
64 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 1 ที่ กม.132+311 (แยกบ่อแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 8,390.00 ตร.ม.) จำนวน 20 รายการ 24/04/2563 eb-สข1/36/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
65 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 2 ที่ กม.155+413 (แยกเขาแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 17,255.00 ตร.ม.) จำนวน 20 รายการ 24/04/2563 eb-สข1/37/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
66 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุง ทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 407 ตอน ควนหิน – สงขลา ระหว่าง กม.23+970 – กม.24+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 27/04/2563 eb-สข1/32/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
67 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองหวะ-พังลา ระหว่าง กม.1273+100 – กม.1273+857 LT. และ กม.1273+525 –กม.1273+857 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 39 รายการ 27/04/2563 eb-สข1/34/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
68 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.166+535 – กม.166+692 LT. และระหว่าง กม.166+530 – กม.166+679 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 22/04/2563 eb-สข1/31/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
69 วัสดุไฟฟ้า 03/04/2563 311/45/63/102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
70 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง – ควนลัง ระหว่าง กม.9+875 – กม.11+110 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 34 รายการ 22/04/2563 eb-สข1/30/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
71 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.151+710 - กม.153+061 ปริมาณงาน 28,740 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 22/04/2563 eb-สข1/27/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
72 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.11+940 - กม.15+175 ปริมาณงาน 39,575.00 ตร.ม. จำนวน 4 รายการ 22/04/2563 eb-สข1/28/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
73 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง – ควนลัง ระหว่าง กม.4+269 – กม.5+420 ปริมาณงาน 13,627.00 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 22/04/2563 eb-สข1/29/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
74 วัสดุไฟฟ้า 02/04/2563 311/45/63/101 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
75 ขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุด 30/04/2563 สข1/ข2/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 450 รายการ