f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 วัสดุก่อสร้าง 28/04/2563 311/60/63/115 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
47 วัสดุสำนักงาน 27/04/2563 311/40/63/114 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 311/60/63/113 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
49 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2563 311/45/63/112 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
50 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2563 311/35/63/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
51 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บฉ-862 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2563 311/-/63/111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
52 วัสดุก่อสร้าง 15/04/2563 311/60/63/108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
53 จ้างซ่อมเสาป้ายจราจรและเสาสัญญาณไฟกระพริบ 14/04/2563 311/-/63/107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
54 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ตอน 1 ระหว่าง กม.1256+664 - กม.1256+876 ปริมาณงาน 1 แห่ง (244.00 เมตร) จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 สข1/2/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
55 งานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ-พังลา ระหว่าง กม.1258+642 – กม.1270+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (57.00 ตร.ม.) จำนวน 2 รายการ 13/04/2563 สข1/1/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
56 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 29/04/2563 eb-สข1/40/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
57 วัสดุเกษตร 13/04/2563 311/70/63/106 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
58 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563 311/30/63/96 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
59 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 311/30/63/95 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
60 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 311/85/63/105 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 454 รายการ