f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
421 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2562 311/60/62/59 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
422 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/01/2562 311/60/62/58 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
423 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2561 311/60/62/57 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
424 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 311/-/62/56 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
425 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 311/60/62/54 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
426 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 311/60/62/53 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
427 ซื้้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 311/60/62/52 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
428 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 311/45/62/51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
429 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 311/45/62/50 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
430 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 31160/62/49 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
431 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาจะง 21/12/2561 311/30/62/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
432 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 311/30/62/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
433 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2561 311/30/62/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
434 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 311/40/62/48 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
435 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 311/30/62/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 421 ถึง 435 จาก 454 รายการ