f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
406 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 311/60/62/73 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
407 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 311/60/62/72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
408 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,106 ต้น 26/02/2562 สข1/32/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
409 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2562 311/30/62/38 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2562 311/60/62/71 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
411 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2562 311/45/62/70 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
412 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2562 311/60/62/69 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
413 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 311/45/62/68 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
414 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 311/60/62/67 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
415 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 311/40/62/66 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
416 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2562 311/35/62/64 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
417 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2562 311/45/62/62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
418 จ้างเหมารื้อถอนเสาตอม่อสะพานลอยคนเดินข้าม 14/01/2562 311/-/62/61 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
419 ซื้อวัสดุยานพาหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2562 311/30/62/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
420 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2562 311/60/62/60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 406 ถึง 420 จาก 454 รายการ