f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง – สงขลา ที่ กม.0+919 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ 02/07/2562 สข1/34/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
77 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ตอนคลองวง-ท่าท้อน ระหว่างกม.2+750-24+315 25/06/2562 311/-/62/187 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
78 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 29/04/2562 311/30/62/77 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
79 จ้างเหมางานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ-เนินพิชัย ระหว่างกม.1236+590-กม.1249+359 เป็นตอนๆ 04/04/2562 311/-/62/118 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
80 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง-ท่าท้อน ระหว่างกม.2+750-กม.24+315 25/03/2562 311/-/62/107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
81 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ที่ กม.1272+869 (แยกบ้านควนเนียง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ 19/03/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
82 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียนวัดกลาง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ ที่ กม.121+225 14/03/2562 311/-/62/102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
83 จ้างเหมาบริการ 11/03/2562 311/-/62/14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
84 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 07/03/2562 311/-/62/94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
85 จ้างเหมาปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 43,408 18/02/2562 311/-/62/88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
86 จ้างเหมางานปะซ่อมผิวทาง ตอน ท่าชะมวง-ควนลัง 07/01/2562 311/-/62/76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
87 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,106 ต้น 28/01/2562 สข1/32/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
88 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง 29/11/2561 311/-/62/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
89 งานจ้างเหมาทำากรเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 19,221.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 28/11/2561 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
90 งานจ้างเหมาทำการเสริืมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอนม คลองวง-ท่าท้อน ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 19,221.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 28/11/2561 สข1/35/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 91 รายการ