f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 311/45/63/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
62 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ งานขุดลอกรางระบายน้ำ 15/11/2562 311/-/63/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 311/45/62/301 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
64 ซื้อวัสดุก่สร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 311/60/62/300 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
65 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 407 ปริมาณงาน 7 ต้น 17/09/2562 311/-/62/296 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
66 จ้างเหมาทาสีขอบคันหิน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ 09/09/2562 311/-/62/277 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
67 จ้างเหมาซ่อมไฟ High mast บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเนินพิชัย-คลองหวะ 06/09/2562 311/-/62/276 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
68 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง พื้นที่ควบคุมหมวดทางหลวงหาดใหญ่ ปริมาณทั้งสิ้น 202,248.00 ตร.ม. 29/08/2562 311/-/62/264 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
69 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมแซมป้อมยามแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 22/08/2562 311/-/62/256 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
70 จ้างเหมาปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนสทิงพระ-เกาะยอ ระหว่างกม.138+688-กม.139+106RT. เป็นตอนๆ 22/08/2562 311/-/62/254 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
71 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมแซมคลังน้ำมันแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 16/08/2562 311/-/62/249 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
72 จ้างเหมาขูดไสผิวทางเดิมและปะซ่อมผิวแอสฟัลต์ พื้นที่ควบคุมหมวดทางหลวงหาดใหญ่ ปริมาณงาน 65.00 ตัน 15/08/2562 311/-/62/248 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
73 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมแซมรั้วและประตูแขวงฯ 15/08/2562 311/-/62/247 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
74 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม0100 ตอนหาดใหญ่-นาหม่อม ระหว่างกม.0+680-กม.1+700 เป็นแห่งๆ 07/08/2562 311/-/62/238 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
75 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 407 ระหว่าง กม.20+350-กม.21+000 ปริมาณงาน 15 ต้น 31/07/2562 311/-/62/228 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 91 รายการ