f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ลงวันที่ 01/04/2562

กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 

ภาพรวมประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

'