f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
โครงการ 1จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ลงวันที่ 13/12/2562

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่1 นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่2 (นาหม่อม)จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โครงการ 1จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ บนทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ระหว่าง กม. 165+483 – กม.168+266 ระยะทาง 2.683 กม.


'