f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสงขลาที่1 ปฏิบัติงานจิตอาสา ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา และตำรวจทางหลวง
ลงวันที่ 16/04/2562

 นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ได้มอบหมายให้ นายคำรณ สินธูระหัฐ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสายชล จำเนียร หัวหน้าหมวดทางหลวงสิงหนคร  ปฏิบัติงานจิตอาสาร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา และตำรวจทางหลวง  โดยเข้าอำนวยการจราจร เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ณ จุดให้บริการทั่วไทย หน้าหมวดทางหลวงสิงหนคร ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนสทิงพระ-เกาะยอ ที่ กม.153+464(ขาออก) ตำบลชิงโค อำเภอเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา


'