f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 กระทรวงคมนาคม ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน
ลงวันที่ 01/04/2562

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 กระทรวงคมนาคม ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ในกิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ "ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสา ร่วมพาเที่ยวไทย" โดยร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดสงขลา ร่วมกันเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล บริเวณชายหาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา


'