f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 13/10/2566

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 นายสมคเน เสมทัพพระ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 มอบหมายให้ นายนพดล คงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ นายพิศาล ขวัญปลอด หัวหน้าหมวดทางหลวงสงขลา นายชานนท์ บุญสวัสดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


'