f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ลงพื้นที่วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
ลงวันที่ 10/10/2566

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 นายสมคเน เสมทัพพระ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ลงพื้นที่วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในทางหลวงหมายเลข 4 (แยกคลองหวะ) และทางหลวงหมายเลข 407 (บ้านน้ำน้อย บ้านควนหิน และ ห้าแยกน้ำกระจาย)


'