f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
กิจกรรม “รวมน้ำใจ ให้น้อง”
ลงวันที่ 28/09/2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 นายสมคเน เสมทัพพระ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม “รวมน้ำใจ ให้น้อง” มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับนักเรียนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวธัญชนก คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนรับมอบ


'